60 kartičiek - prevencia šikanovania a kyberšikanovania

Počet strán:
9
Veľkosť: 244.4 KB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
3. 7. 2024
Zdieľať:

Súbor 60 kartičiek zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kartičky použite ako nástroj na podporu otvorenej diskusie a reflexie medzi žiakmi. Rozdeľte žiakov do malých skupín a rozdajte im kartičky. Požiadajte každú skupinu, aby si postupne prečítala otázky, vety na zamyslenie, a diskutovala o nich. Povzbudzujte žiakov, aby zdieľali svoje myšlienky a osobné skúsenosti v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí.

Ďalšie produkty od autora Mgr. Marián Olejník

134880
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
7 plagátov veľkosti A3 do kancelárie/triedy. Vhodné pre školského špeciálneho pedagóga, psychológa, výchovného poradcu
1.50 €
131361
Nepriradené k predmetu
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Používanie týchto 48 terapeutických kartičiek hlavne školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom je vhodné
2.00 €
85752
Prírodoveda
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na tému - STROMY
0.00 €
60 kartičiek - prevencia šikanovania a kyberšikanovania 60 kartičiek - prevencia šikanovania a kyberšikanovania
Súbor 60 kartičiek zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kartičky použite ako nástroj na podporu otvorenej diskusie a reflexie medzi žiakmi. Rozdeľte žiakov do malých skupín a rozdajte im kartičky. Požiadajte každú skupinu, aby si postupne prečítala otázky, vety na zamyslenie, a diskutovala o nich. Povzbudzujte žiakov, aby zdieľali svoje myšlienky a osobné skúsenosti v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí.
133652
Etická výchova>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Hodnotenie, sebahodnotenie>Ostatné>4.>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Emócia>Sebahodnotenie
3.00