Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
46304
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Pdf súbor s témou Ovocie a zelenina, hra Ja mám kto má? 32 kartičiek. Deti si hravou formou rozsiria slovnu zasobu
1.20 €
46280
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Pexeso
Súbor obsahuje 25 strán v anglickom aj slovenskom jazyku. Na prvých stránkach si detičky osvoja 16 výrazov spojených so
4.00 €
44786
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Pdf súbor s hrou Ja som, kto je? na tému povolania, 24 kartičiek.
1.20 €
44255
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Pomôcka - anglické predložky IN a ON v súvislosti s dopravnými prostriedkami.
0.99 €
44183
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
4 strany štipcovania , množstvo kartičiek, pomenovanie obrázkov.
0.00 €
44022
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Maximálne precvičenie slovnej zásoby (20 slov) v nasledujúcich aktivitách: prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou domino
6.20 €
44013
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Maximálne precvičenie slovnej zásoby (24 slov) v nasledujúcich aktivitách: prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou domino
6.20 €
43113
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje kocky, ktoré slúžia na precvičenie slovesá byť. Študent hodí kockami a skladá vety kladné/záporné/pýtacie
1.50 €
43111
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje prehľad tvorenia slovesa byť a hru Človeče, nehnevaj sa! na jeho precvičenie.
1.50 €
43104
Anglický jazyk
Školský klub detí, 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Reťazovka - obľúbená didaktická hra na hodinu angličtiny, prípadne na voľnočasové aktivity. Žiaci si zábavnou formou
1.20 €
42835
Anglický jazyk
5., 6., ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kto má
Didaktická hra na precvičenie výslovnosti a porozumenia vysokých čísel
0.99 €
41727
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Na 28 stranách PDF nájdete 18 rôznych obrázkov počasia - každý z nich na kartičke s popisom v slovenčine a angličtine v
1.50 €
41514
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Pdf súbory s obrázkami a pomenovaniami polárnych zvierat v slovenskom a anglickom jazyku, 15 obrázkov.
1.20 €
41391
Anglický jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Omaľovánky sú voľne dostupné v programe Canva.com ale môže pomôcť rodičom, učiteľom a pod., ktorý nemajú čas
0.00 €
40455
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Súbor obsahuje: - 1 pracovný list na zoznámenie so slovíčkami, v ktorom študent dopíše slovíčka z boxíka pod obrázkami
2.36 €
40099
Anglický jazyk
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje prehľad slovnej zásoby s výslovnosťou (2xA4) a hru Roll the dice! V tejto zábavnej hre na precvičenie
1.40 €
39911
Anglický jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
I HAVE ... WHO HAS? HOUSE
0.99 €
39910
Anglický jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
I HAVE ... WHO HAS? FOOD
0.99 €