Materiály od užívateľa PhDr. Petra Jureckova

Učiteľka, riaditeľka MŠ, terapeutka. Autorka odborných článkov a metodických materiálov, majiteľka súkromnej medzinárodnej materskej školy Handprints International v Bratislave. 

39783
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
VIANOČNÁ MATEMATIKA 72 kartičiek na postuponosť, čo nalseduje, logiku, pozornosť, koncentráciu, rozvoj slovnej zásoby
2.30 €
39620
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Pexeso Vianočný príbeh obsahuje 24 kartičiek Pexeso precvičuje pamäť, pozornosť, zrakovú pamäť, pomáha rozvíjať slovná
1.30 €
39619
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vyrobte si takéto krásne vianočné divadielko. Zahrajte si s deťmi príbeh o narodení Ježiška v Betlehéme. Postavičky
1.50 €
39617
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
lyžiarska nálada. Aby deti na chvíľku unikli z lavíc aspoň v predstavách, pripravila som pre nich takéto grafomotorikcé
1.30 €
39616
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Precvičte postreh detí, logiku, orientáciu, koordináciu oko-ruka, zabavte sa, a zapojte aj také deti, ktoré sú viac
1.50 €
39615
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Vyzdobte si triedu krásnym zimným nápisom VITAJTE NA BESIEDKE - VIANOCE 2022 Plagáty môžete vytlačiť na formát A4 alebo
1.50 €
39594
Hudobná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Piesne, básne
Na webinari Ranny kruh - hudobne cinnosti , ktorý vediem, sme si spievali a ucili sa niekolko novych pesniciek, ktore
2.50 €
39237
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Niektoré deti sa rady učia počúvaním príbehu, niektoré spievaním pesničiek, niektoré maľovaním. AKo môžete priblížiť
1.50 €
39236
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Vyzdobte si triedu alebo chodbu dekoratívnym nápisom: Veselé Vianoce. Kartičky je možné zalaminovať, navliecť na stuhu a
1.30 €
39233
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Vyzdobte si triedu alebo chodbu dekoratívnym nápisom: Veselé Vianoce. Kartičky je možné zalaminovať, navliecť na stuhu a
1.30 €
38845
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Komunikačné kartičky na identifikovanie a pomenovanie pocitov dieťaťa. Súbor obsahuje 32 kartičiek. Vhodné na ranný kruh
1.90 €
38638
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Nový súbor - aktuály a pútavý pre deti. Interaktívna knižka pre deti, do ktorej si samé môžu dokresľovať časti obrázkov
2.20 €
38380
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Piesne, básne
Motivačné básničky k zvládaniu disciplíny v triede. Básničky sú vytvorené po rozhovoroch s pani učiteľkami, ktoré si
2.00 €
38276
Etická výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Motivačné tabuľky, ktoré vám pomôžu s disciplínou v triede a motiváciou detí, aby zvládli dohodnutú úlohu. Do okienok
1.50 €
37783
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Edukačná pomôcka, ktorú môžete využívať počas celého roka, počas ranného kruhu, počas práce s kalendárom, ale aj pri
2.50 €
35661
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF súbor obsahuje 30 výukových kartičiek , ktoré sú vtipne a prehľadne spracované, je možné ich s deťmi použiť ako
2.50 €
35607
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3.
Didaktické hry
PDF súbor 1 časť sady ZVIERATKÁ, ktorý obsahuje 62 kartičiek - PDF súbor 1 ČASŤ - obsahuje výukové karty s obrázkami
1.50 €
35606
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
PDF súbor 1 časť sady ZVIERATKÁ, ktorý obsahuje 62 kartičiek - PDF súbor 1 ČASŤ - obsahuje výukové karty s obrázkami
1.50 €