Materiály od užívateľa Miroslava Hrnčiríková

107583
Biológia
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Čo sú to kvalitné obilniny? Spoznávame staré druhy obilnín. Od obilniny k múke, od múke k jedlu. Čo je špalda, pohánka
3.90 €
107033
Matematika
3., 4.
Príprava hodiny/lekcie
Násobilka 1 - 10 10 plagátov pre násobenie číslami 1-10 doplnený obrázkami našich živočíchov a hmyzu. Materiál určený do
2.60 €
107025
Biológia
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Liečivé rastliny / Spoločenstvo lúk Základné vysvetlenie bylín ako prírodných liekov. Dôvody prečo používať byliny, ich
3.90 €
85229
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4.
Pracovné listy
Kladné a záporné ľudské vlastnosti. Ako konať, aby sme mohli byť dobrým človekom? Aký som ja? Viem o svojich dobrých aj
3.90 €
85226
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4.
Pracovné listy
Urobil si niekedy niečo pre iných? Poobzeraj sa vo svojom okolí, tvoja pomoc môže byť častokrát len maličkosť, ale môže
3.90 €
79276
Prírodoveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Rastliny a živočíchy zaradené do jednotlivých prírodných spoločenstiev. Materiál určený na premietanie na tabuľu k
2.90 €
79263
Matematika
4.
Príprava hodiny/lekcie
8x pracovný list z matematiky pre nácvik písomného sčítania a odčítania 3-ciferných čísel. Pracovné listy sú zoradené
2.90 €
75540
Etická výchova
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Volíme si prospešné myšlienky. Je dôležité, ako sme naladení, ako pristupujeme sami k sebe. Uvedomujeme si, ako sa
3.90 €
74773
Prírodoveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Poznámky z učiva prírodovedy 2.polroka 4.ročníka zoradené postupne podľa preberaného učiva (Aitec). Poznámky obsahujú
4.60 €
74770
Prírodoveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Poznámky z učiva prírodovedy 1.polroka 4.ročníka zoradené postupne podľa preberaného učiva (Aitec). Poznámky obsahujú
4.60 €
74762
Vlastiveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Poznámky z učiva vlastivedy 2.polroka 4.ročníka zoradené postupne podľa preberaného učiva (Aitec). Poznámky obsahujú
4.60 €
74760
Vlastiveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Poznámky z učiva vlastivedy 1.polroka 4.ročníka zoradené postupne podľa preberaného učiva (Aitec). Poznámky obsahujú
4.60 €