Materiály od užívateľa Miroslava Hrnčiríková

126130
Slovenský Jazyk
3., 4.
Pracovné listy
Čítanie s porozumením - zdravé jedlo Materiál je určený na precvičovanie čítania v 3. a 4. ročníku ZŠ s dôrazom na
3.90 €
119721
Etická výchova
3., 4.
Pracovné listy
Pozitívne hodnotenie druhých. Všímajme si a oceňujme v ľuďoch to dobré. Materiál je určený ako prezentácia k
3.90 €
115641
Matematika
3.
Pracovné listy
Pracovné listy Matematika 3 15 pracovných listov z učiva matematiky pre 3. ročník ZŠ zoradené postupne podľa preberaného
3.90 €
107583
Biológia
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Čo sú to kvalitné obilniny? Spoznávame staré druhy obilnín. Od obilniny k múke, od múke k jedlu. Čo je špalda, pohánka
3.90 €
107033
Matematika
3., 4.
Príprava hodiny/lekcie
Násobilka 1 - 10 10 plagátov pre násobenie číslami 1-10 doplnený obrázkami našich živočíchov a hmyzu. Materiál určený do
2.60 €
107025
Biológia
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Liečivé rastliny / Spoločenstvo lúk Základné vysvetlenie bylín ako prírodných liekov. Dôvody prečo používať byliny, ich
3.90 €
85229
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4.
Pracovné listy
Kladné a záporné ľudské vlastnosti. Ako konať, aby sme mohli byť dobrým človekom? Aký som ja? Viem o svojich dobrých aj
3.90 €
85226
Etická výchova
Školský klub detí, 3., 4.
Pracovné listy
Urobil si niekedy niečo pre iných? Poobzeraj sa vo svojom okolí, tvoja pomoc môže byť častokrát len maličkosť, ale môže
3.90 €
79276
Prírodoveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Rastliny a živočíchy zaradené do jednotlivých prírodných spoločenstiev. Materiál určený na premietanie na tabuľu k
2.90 €
79263
Matematika
4.
Príprava hodiny/lekcie
8x pracovný list z matematiky pre nácvik písomného sčítania a odčítania 3-ciferných čísel. Pracovné listy sú zoradené
2.90 €
75540
Etická výchova
3., 4., ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Volíme si prospešné myšlienky. Je dôležité, ako sme naladení, ako pristupujeme sami k sebe. Uvedomujeme si, ako sa
3.90 €
74773
Prírodoveda
4.
Príprava hodiny/lekcie
Poznámky z učiva prírodovedy 2.polroka 4.ročníka zoradené postupne podľa preberaného učiva (Aitec). Poznámky obsahujú
4.60 €