Materiály od užívateľa Zvedavá veverička

38137
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 24 adventných hádaniek a hlavolamov, ktoré sú určené pre deti od tretieho ročníka. Ide o rôzne
3.00 €
34704
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje 32 kartičiek so zadaním, 32 kartičiek so správnou odpoveďou a stránku s pomocnou číselnou osou
2.99 €
33019
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Precvičovanie násobilky a porovnávania čísel hravou formou. Cieľom je nájsť cestu k pavučine, pričom pavúčik môže prejsť
0.99 €
32917
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje jedno veľké bludisko so správnym riešením. Cieľom aktivity je nájsť správnu cestu do cieľa tým, že
0.99 €
32833
Matematika
7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Skladačky
Materiál obsahuje kartičky trojuholníkov so zlomkami a desatinnými číslami, ktoré je potrebné poskladať do útvaru
0.00 €
32274
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje dve rôzne bludiská, v ktorých sú príklady na sčítanie a odčítanie čísel do 20 (aj s prechodom)
1.90 €
31798
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Cieľom aktivity je upraviť zlomky na základný tvar a podľa prideleného kĺúča nájsť cestu k cieľu. Táto aktivita je
1.90 €
27450
Slovenský Jazyk
2., 3., 4.
Didaktické hry
Rokmi overená aktivita, pri ktorej prepojíte vedomosti a zručnosti viacerých predmetov - slovenského jazyka, prírodovedy
2.80 €
26103
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Materiál obsahuje 3 listy - 1. strana: dve kartičky na strane v pôvodnej veľkosti (ako je na foto), 2. strana: 3 slim
1.20 €
25576
Triednická hodina
Ostatné
Materiál obsahuje 4 listy - pravidlá pre skupinovú prácu, pravidlá pre prácu vo dvojici, pravidlá pre skoršie ukončenie
1.30 €
25550
Matematika
3., 4., 5.
Pracovné listy
Materiál obsahuje 2 listy, kde na prvom je uvedený pracovný list s úlohami, na druhom postup práce a tipy. Materiál je
1.20 €
25535
Matematika
3., 4., 5., 6.
Didaktické hry
Materiál obsahu 2 listy, kde prvý list obsahuje herné pole a na druhom sú podrobne uvedené pravidlá hry. Cieľom hry je
1.20 €
25533
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál obsahuje 2 listy na tému STROMY TANAPU. Tento pracovný list je vhodný na vyučovanie vonku v oblasti Vysokých
1.50 €
25531
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Bingo
Materiál obsahuje 1 list s témou prázdnin. Táto aktivita je vhodná na začiatok školského roka, keď chceme dať žiakom
1.20 €