Materiály od užívateľa Soňa Jaššová

28968
Slovenský Jazyk
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle - delenie spoluhlások (tvrdé, mäkké, obojaké) - 2.ročník Didaktická aktivita Puzzle je zameraná na precvičovanie
3.00 €
28963
Anglický jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra - Colours/Farby Didaktická hra obsahuje herný plán, ktorý slúži na výučbu farieb v anglickom jazyku. Hru
1.20 €
28832
Anglický jazyk
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hrá - čísla/numbers 0-100 Didaktická hra obsahuje herný plán, ktorý slúži na výučbu čísiel 0-100 v anglickom
1.20 €
28325
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
PUZZLE - 1. Ročník - Prípravné obdobie Ponúkam Puzzle na určovanie začiatočných hlások v slove (čo počuješ na začiatku
2.00 €
28011
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle - sčítanie a odčítanie do 10 (1.ročník) Materiál obsahuje 5 A4 strán, pričom na každej strane sú spracované 2x
1.50 €
28005
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
PUZZLE ABECEDA - 1.ročník Materiál obsahuje 12 A4 strán (A-Z), pričom na každej strane sú spracované 2 písmená. Aktivita
3.30 €
27831
Matematika
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 4.ročník Didaktická aktivita - Človeče premena jednotiek. Potrebujeme hracie kocky, panáčiky a žiaci môžu
1.00 €
27830
Matematika
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 4.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie do 10 000. Potrebujeme hracie kocky, panáčiky a
1.00 €
27829
Matematika
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 4.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie do 1000 s prechodom cez základ 10. Potrebujeme
1.00 €
27828
Matematika
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 4.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie do 1000 bez prechodu cez základ 10. Potrebujeme
1.00 €
27827
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 2.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10
1.00 €
27826
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 2.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s
1.00 €
27825
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 2.ročník Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10. Potrebujeme
1.00 €
27820
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 1. ročník / 2.ročník (opakovanie na začiatku šk. roka) Didaktická aktivita - Človeče sčítanie a odčítanie
1.00 €
27800
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra Hadíky - Výborná aktivita do dvojíc / skupín na upevnenie a opakovanie učiva. Ku hre je potrebná kocka +
1.00 €
25612
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 3. ročník / 4.ročník (opakovanie násobilky na začiatku šk. roka) Didaktická aktivita - Človeče násobenie a
1.00 €
25611
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 3. ročník / 4.ročník (opakovanie násobilky na začiatku šk. roka) Didaktická aktivita - Človeče - DELENIE
1.00 €
25610
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
MATEMATIKA - 3. ročník / 4.ročník (opakovanie násobilky na začiatku šk. roka) Didaktická aktivita - Človeče NÁSOBENIE
1.00 €