Spodobovanie - puzzle

Ročník:
Počet strán:
42
Veľkosť: 11.52 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 12. 2023
Zdieľať:

Aktivita vhodná pri opakovaní a upevňovaní učiva spodobovanie. Kartičky sú farebne rozlíšené : ružové - spodobovanie na konci slova, modré - spodobovanie vo vnútri slova. Spolu 82 kartičiek na spodobovanie. Odporúčam zalaminovať.

Princíp aktivity: Žiaci majú rozstrihané kartičky Puzzle. Na každej kartičke je obrázok a žiak hľadá správne písmeno, ktoré doplní do slova a zloží tak Puzzle dvojicu - obrázok + pismeno. Napr. na kartičke je obrázok - babka (ba_ka) a žiak k obrázku spojí písmeno B, lebo píšeme babka a nie bapka. Keď žiaci v skupine / vo dvojici poskladajú všetky kartičky Puzzle, spolu s pani učiteľkou kontrolujú správnosť riešenia. ALEBO si môžu skupiny/dvojice medzi sebou navzájom skontrolovať správne riešenie. Pri kontrole správneho riešenia žiaci zdôvodňujú, kde nastáva spodobovanie a ako si pri spodobovaní pomáhame - napr. zub - píšeme b, počujeme p a vždy si pomáhame s plurálom - zub - zuby, preto B. Alebo babka - píšeme b, pretože povieme baba.

Ďalšie produkty od autora Mgr. Soňa Jaššová

78178
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
Štipcovačka je výborná aktivita vhodná v prípravnom období na fonematické uvedomenie začiatočnej hlásky v slove. Súbor
2.50 €
80720
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Halloween - Ja mám, kto má, obsahuje 24 kartičiek. Aktivita vhodná ako motivácia v období Halloween, možné použiť na
1.50 €
30058
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Násobenie/delenie 0-5 - Ja mám, kto má Ponúkam didaktickú aktivitu Ja mám, kto má , zameranú na násobenie a delenie v
1.50 €
38000
Slovenský Jazyk
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ja mám, kto má - Súbor obsahuje samostatné kartičky Ja mám, kto má na vybrané slová na konkrétne spoluhlásky + obrázky
1.00 €
Spodobovanie - puzzle Spodobovanie - puzzle
Aktivita vhodná pri opakovaní a upevňovaní učiva spodobovanie. Kartičky sú farebne rozlíšené : ružové - spodobovanie na konci slova, modré - spodobovanie vo vnútri slova. Spolu 82 kartičiek na spodobovanie. Odporúčam zalaminovať. Princíp aktivity: Žiaci majú rozstrihané kartičky Puzzle. Na každej kartičke je obrázok a žiak hľadá správne písmeno, ktoré doplní do slova a zloží tak Puzzle dvojicu - obrázok + pismeno. Napr. na kartičke je obrázok - babka (ba_ka) a žiak k obrázku spojí písmeno B, lebo píšeme babka a nie bapka. Keď žiaci v skupine / vo dvojici poskladajú všetky kartičky Puzzle, spolu s pani učiteľkou kontrolujú správnosť riešenia. ALEBO si môžu skupiny/dvojice medzi sebou navzájom skontrolovať správne riešenie. Pri kontrole správneho riešenia žiaci zdôvodňujú, kde nastáva spodobovanie a ako si pri spodobovaní pomáhame - napr. zub - píšeme b, počujeme p a vždy si pomáhame s plurálom - zub - zuby, preto B. Alebo babka - píšeme b, pretože povieme baba.
94894
Slovenský Jazyk>Didaktické hry>Skladačky>4.>5.
2.50