Materiály od užívateľa Laurencia Schütz

Volám sa Laurencia Schütz, no mnohí ma poznajú pod značkou "premotivovaná pani učiteľka".
Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a v súčasnosti pôsobím ako učiteľka prvého stupňa na základnej škole. Popri mojej práci sa venujem tvorbe pracovných listov a aktivít, a to najmä pre prvákov a predškolákov. Už takmer dva roky moju prácu uverejňujem pre rodičov i učiteľov prostredníctvom facebookovej stránky Premotivovaná pani učiteľka. 

33256
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 36 kartičiek s príkladmi na sčítanie do 20 s prechodom cez základ 10. Sú určené na upevňovanie učiva
1.20 €
33239
Slovenský Jazyk
2.
Didaktické hry
Súbor obsahuje 30 kartičiek so slovami, pri ktorých je potrebné určiť správne abecedné poradie. Tieto kartičky sú určené
1.20 €
16784
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 56 kartičiek s príkladmi na odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Sú určené na upevňovanie učiva
1.20 €
16783
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 48 kartičiek s príkladmi na sčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10. Sú určené na upevňovanie učiva
1.20 €
15846
Slovenský Jazyk
1.
Pracovné listy
Pracovný list vhodný na koncoročné opakovanie učiva slovenského jazyka v 1.ročníku.
0.00 €
14637
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Mickeyho retiazkové príklady slúžia na precvičenie sčítania a odčítania do 20. Každý z troch pracovných listov sa mierne
0.99 €
13230
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Tento súbor obrázkových diktátov je zameraný na písmená D a R. Poradie preberaných písmen použitých v pracovných listoch
0.99 €
12215
Matematika
1.
Pracovné listy
Pracovný list je určený na upevnenie a kontrolu porozumenia prebraného učiva z matematiky.
0.00 €
10163
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Súbor dvoch pracovných listov je vhodný pre predškolákov i pre začínajúcich školákov. Pomáha deťom spoznávať tvary
0.99 €
9557
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Tento súbor obrázkových diktátov je zameraný na písmená T, N, Z. Poradie preberaných písmen použitých v pracovných
0.99 €
9244
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obrázkové diktáty sú úžasným nástrojom na precvičovanie písania slov. Princíp obrázkových diktátov spočíva v zapísaní
0.99 €
9105
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obrázkové diktáty sú úžasným nástrojom na precvičovanie písania slov. Princíp obrázkových diktátov spočíva v zapísaní
0.99 €
8820
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obrázkové diktáty sú úžasným nástrojom na precvičovanie písania slov. Princíp obrázkových diktátov spočíva v zapísaní
0.99 €
8819
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Obrázkové diktáty sú úžasným nástrojom na precvičovanie písania slov. Princíp obrázkových diktátov spočíva v zapísaní
0.99 €
8549
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pomôž Mickeymu počítaním nájsť správnu cestu k Minnie. Súbor pracovných listov obsahuje štyri Mickeyho matematické cesty
1.20 €
8541
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Mickeyho retiazkové príklady slúžia na precvičenie sčítania a odčítania do 10. Každý z troch pracovných listov sa mierne
0.99 €
8418
Slovenský Jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Neposlušné vety poskytujú okrem samotného precvičenia odpisu textu aj dávku humoru, pričom rozvíjajú i logické myslenie
0.99 €
8253
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list prepája čítanie a písanie, no zároveň precvičuje i logické myslenie. Úlohou žiakov je prečítať, zaradiť a
0.99 €