Materiály od užívateľa ABC Múdre deti

7125
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
SAMOHLÁSKY - dlhé a krátke PDF Súbor obsahuje domčeky, ktoré sa dajú vystrihnúť a skladať - 28 slov, v ktorých sa
2.20 €
6984
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
PDF Pracovný zošit - KARNEVAL Súbor obsahuje aktivity zamerané na kreslenie, spájanie, strihanie, vymaľovanie. Aktivity
3.00 €
6930
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF- DIPLOM karneval Súbor obsahuje 8 strán veľkosť A4, diplomy k téme karneval- za najkrajšiu masku pre chlapcov a
1.00 €
5794
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Slovná hračka - Rýmovačka Súbor obsahuje 16 párov puzzlí, spolu tvorí 32 slov. Opis hry č.1 : Úlohou je pomocou podobne
3.00 €
4847
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Obrázková abeceda PDF Súbor obsahuje 33 písmen abecedy s obrázkami, spolu tvorí 100 slov. Aktivita je navrhnutá ako
3.00 €
4792
Biológia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
ZMYSLY 👁️👂👃👅🖐️ PUZZLE: Súbor obsahuje 5 veľkých puzzlí, ktoré sú zložené z 4 obrázkov daného zmyslu. Úlohou je správne
3.00 €
4791
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
POVOLANIA Súbor obsahuje 20 kartičiek, na ktorých sa nachádzajú rôzne povolania. Úlohou je správne označiť obrázky
2.50 €
4790
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
HĽADANIE SLOV Aktivita obsahuje 22 kartičiek, na každej kartičke sa nachádza 8 obrázkov. Úlohou je správne vybrať slová
3.50 €
4789
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
SLA - BI - KY PDF Súbor obsahuje 30 jednoslabičných kartičiek, 30 dvojslabičných a 30 trojslabičných puzzlí s obrázkami
3.00 €
4782
Geometria
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
GEOMETRICKÉ TVARY - HRÁME SA S PLASTELÍNOU- kartičky, skladanie geometrických tvarov pomocou plastelíny a paličiek
1.50 €
4779
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
GEOMETRICKÉ TVARY Obsahuje úlohy: grafomotorické cvičenia- kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník, modelovanie
2.00 €
4741
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Učíme sa počítať- slniečko a oblak 🌦️ PDF formát, veľ. A4, počet strán 15 Opis aktivity: Podložka na počítanie
2.00 €