Materiály od užívateľa ABC Múdre deti

25048
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s motívom motýle.
1.00 €
25033
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s témou mačičky.
1.00 €
25031
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s témou panda.
1.00 €
25021
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s motívom žabky.
1.00 €
17923
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
PDF súbor obsahuje: - 20 diplomov na rôzne témy
2.00 €
17917
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
PDF súbor "Vitaj v MŠ" obsahuje: - značky na skrinky (zvieratká) - 6 pravidiel triedy v básničke s obrázkom - kartičky
3.00 €
17421
Geometria
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
- Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, Geometria a meranie - Výkonový štandard: Postaví stavbu z
2.50 €
15951
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Potešte otcov k ich sviatku s krátkym dotazníkom a obrázkom. Vytvoríte pre nich hodnotný darček. Obrázok pre chlapca aj
1.50 €
10815
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
- PDF súbor obsahuje 8 jarných kvetov, obrázky a priestor na zaznamenávanie
1.10 €
10750
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Pracovný list Deň vody 22.03 - úlohou detí je do prázdnych kruhov nakresliť každodenné využitie vody - pracovný list
0.00 €
8907
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PDF súbor obsahuje aktivitu zameranú na písmená s témou kvety. Úlohou je ukladať farebné kvety na predlohy podľa písmen
1.80 €
7685
Grafomotorika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Geometrické tvary so šašom Jašom. Súbor pracovných listov obsahuje aktivity na kreslenie, vymaľovanie, logické úlohy
3.00 €