Materiály od užívateľa ABC Múdre deti

70362
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Pravidlá triedy
Pdf súbor obsahuje potrebný materiál na prípravu triedy LIENKY - označenie triedy + pani učiteľky - zoznam detí -
2.00 €
70290
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Pravidlá triedy
Pdf súbor obsahuje potrebný materiál na prípravu triedy VČIELKY - označenie triedy včielky + pani učiteľky - zoznam detí
2.00 €
68790
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pdf obsahuje trojzložkové kartičky planét.
1.00 €
68789
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
PDF súbor obsahuje 15 obrázkov/kartičiek zameraných na rozlišovanie troch základných elementov: voda, zem, vzduch.
1.00 €
67718
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
PDF obsahuje 8 obrázkov lesných zvierat a ich stopy ( medveď, líška, vlk, jež, veverica, jeleň, diviak, zajac). -
1.00 €
67702
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
PDF súbor obsahuje 18 kartičiek zameraných na jazykovú rozcvičku.
1.00 €
25048
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s motívom motýle.
1.00 €
25033
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s témou mačičky.
1.00 €
25031
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s témou panda.
1.00 €
25021
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
PDF súbor obsahuje názov VITAJTE s motívom žabky.
1.00 €
17923
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
PDF súbor obsahuje: - 20 diplomov na rôzne témy
2.00 €
17917
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
PDF súbor "Vitaj v MŠ" obsahuje: - značky na skrinky (zvieratká) - 6 pravidiel triedy v básničke s obrázkom - kartičky
3.00 €