Záverečné opakovanie druháčikov

Kategória:
Počet strán:
31
Veľkosť: 3.98 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 5. 2024
Zdieľať:

Hravé a zábavné zopakovanie rôznych tém zo Slovenského jazyka a literatúry.


Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež
kartičky odporúčam využiť v treťom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po
prázdninách.
Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití.

Obsah:

Otázky sú zamerané na zopakovanie učiva z gramatiky, slohovej zložky a z čítania. 

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

110343
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ohybné slovné druhy - didaktická pomôcka pre lepšie zapamätanie si slovných druhov. - základná definícia, otázky, rod
2.50 €
109579
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10. Materiál obsahuje 8 strán s 32
2.00 €
127953
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál je vhodný pre koncoročné opakovanie tretiackeho učiva zo slovenčiny (gramatika, čítanie, sloh). Taktiež je
3.00 €
131188
Etická výchova
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako dobre sa v triede poznáme?/Čo cítiš, keď... Hra obsahuje 80 kartičiek, 40 na tému ako dobre sa v triede poznáme a 40
3.00 €
Záverečné opakovanie druháčikov Záverečné opakovanie druháčikov
Hravé a zábavné zopakovanie rôznych tém zo Slovenského jazyka a literatúry. Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež kartičky odporúčam využiť v treťom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po prázdninách. Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití. Obsah: Otázky sú zamerané na zopakovanie učiva z gramatiky, slohovej zložky a z čítania. 
125028
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - sloh>Didaktické hry>Školský klub detí>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Abeceda>Rozprávky, Príbehy
3.00