Opakovačka

Kategória:
Počet strán:
35
Veľkosť: 7.06 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
28. 4. 2024
Zdieľať:

Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého druhého ročníka v predmete PRVOUKA. 
Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež
kartičky odporúčam využiť v treťom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po
prázdninách. Určite toto opakovanie neuškodí ani v starších ročníkoch :) 
Kartičky je vhodné zalaminovať pre viac použití.

Témy kartičiek: 

o Prázdniny
o Dopravné prostriedky a bezpečnosť na ceste
o Plán a legenda
o Krajina v okolí obce
o Slovensko a štátne symboly
o Kalendár, rok a ročné obdobia
o Záchranné zložky
o Povolania ľudí
o Pôda
o Rozpúšťanie látok, filtrácia a odparovanie
o Kostra a svaly
o Živočíšne spoločenstvá
o Rastliny


 

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

122828
Geometria
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hra obsahuje 28 kartičiek na opakovanie učiva z druhého ročníka z predmetu matematika- geometria. Kartičky odporúčam
2.00 €
111917
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 96 kartičiek na delenie do 100 Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie naučeného
2.00 €
105900
Prírodoveda
2.
Didaktické hry
Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné
2.00 €
114832
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor- H. Ch. Andersen 3 aktivity + záložka 1.Ja som, kto je.... 30 kartičiek zameraných na hádanie rozprávkových
5.00 €
Opakovačka Opakovačka
Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého druhého ročníka v predmete PRVOUKA.  Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež kartičky odporúčam využiť v treťom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po prázdninách. Určite toto opakovanie neuškodí ani v starších ročníkoch :)  Kartičky je vhodné zalaminovať pre viac použití. Témy kartičiek:  o Prázdniny o Dopravné prostriedky a bezpečnosť na ceste o Plán a legenda o Krajina v okolí obce o Slovensko a štátne symboly o Kalendár, rok a ročné obdobia o Záchranné zložky o Povolania ľudí o Pôda o Rozpúšťanie látok, filtrácia a odparovanie o Kostra a svaly o Živočíšne spoločenstvá o Rastliny  
124267
Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>Školský klub detí>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Ľudské telo>Rastliny>Ročné obdobia>Živočíchy
2.00