Materiály od užívateľa Diana Rusnáková

Všetky nahraté pomôcky využívam pri práci so žiakmi so ŠVVP.

131188
Etická výchova
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako dobre sa v triede poznáme?/Čo cítiš, keď... Hra obsahuje 80 kartičiek, 40 na tému ako dobre sa v triede poznáme a 40
3.00 €
130077
Matematika
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Zábavné slovné úlohy Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež kartičky
3.00 €
129263
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého štvrtého ročníka v predmete Slovenský jazyk a literatúra. Hru odporúčam
3.00 €
127953
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál je vhodný pre koncoročné opakovanie tretiackeho učiva zo slovenčiny (gramatika, čítanie, sloh). Taktiež je
3.00 €
125028
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hravé a zábavné zopakovanie rôznych tém zo Slovenského jazyka a literatúry. Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného
3.00 €
124267
Prírodoveda
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého druhého ročníka v predmete PRVOUKA. Hru odporúčam využiť v rámci
2.00 €
122828
Geometria
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hra obsahuje 28 kartičiek na opakovanie učiva z druhého ročníka z predmetu matematika- geometria. Kartičky odporúčam
2.00 €
121545
Matematika
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Materiál obsahuje 8 strán s 32
2.00 €
114832
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor- H. Ch. Andersen 3 aktivity + záložka 1.Ja som, kto je.... 30 kartičiek zameraných na hádanie rozprávkových
5.00 €
112643
Matematika
Školský klub detí, 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 104 kartičiek na násobenie do 100. Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie
2.00 €
111917
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 96 kartičiek na delenie do 100 Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie naučeného
2.00 €
110343
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ohybné slovné druhy - didaktická pomôcka pre lepšie zapamätanie si slovných druhov. - základná definícia, otázky, rod
2.50 €