Ja mám, kto má do 100 s prechodom cez 10

Predmet:
Kategória:
Počet strán:
9
Veľkosť: 4.51 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
17. 4. 2024
Zdieľať:

Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s
prechodom cez základ 10.
Materiál obsahuje 8 strán s 32 kartičkami, v ktorých sa
ukrývajú príklady na sčítanie a odčítanie do 100 s prechodom
cez 10.
Didaktická hra Ja mám, kto má, je vhodnou hrou ako
zopakovať a upevniť prebraté učivo.
Odporúčam hru využiť na začiatku hodiny ako rozcvičku.
 

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

105901
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie delenie hlások: Otázky zamerané na vymenovanie hlások, tvorbu slov a viet. Žiaci si vyberú jednu z kartičiek
2.00 €
111917
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 96 kartičiek na delenie do 100 Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie naučeného
2.00 €
105900
Prírodoveda
2.
Didaktické hry
Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné
2.00 €
109805
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Štipcovačka- OVOCIE- urči správny počet slabík. Hra obsahuje 32 kartičiek. Hra vhodná pre 1. a 2. ročník na overenie
2.00 €
Ja mám, kto má do 100 s prechodom cez 10 Ja mám, kto má do 100 s prechodom cez 10
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Materiál obsahuje 8 strán s 32 kartičkami, v ktorých sa ukrývajú príklady na sčítanie a odčítanie do 100 s prechodom cez 10. Didaktická hra Ja mám, kto má, je vhodnou hrou ako zopakovať a upevniť prebraté učivo. Odporúčam hru využiť na začiatku hodiny ako rozcvičku.  
121545
Matematika>Já mám, kto má>Školský klub detí>2.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
2.00