Terapeutické kartičky - sebapoznanie

Počet strán:
6
Veľkosť: 739.3 KB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
11. 6. 2024
Zdieľať:

Používanie týchto 48 terapeutických kartičiek hlavne školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom je vhodné v rámci individuálnych intervencií, taktiež v rámci preventívnych skupinových činností so žiakmi. Kartičky podporujú u žiakov sebapoznávanie, identifikujú problémy s ktorými sa potýkajú (v škole, doma, rovesnických skupinách), pomáhajú im rozvíjať stratégiu zameranú na zvládanie stresu a ich emócií. 

Umožnia Vám lepšie porozumieť dynamike sociálnych vzťahov v triede, podporujú vytváranie pozitívneho školského prostredia. Zároveň podporujú žiakov v stanovovaní si realistických cieľov, plánovanie budúcnosti, ich motiváciu a výkon v škole. 

Verím, že otázky pomôžu žiakom pri identifikovaní svojich silných stránok a prispejú k rozvoju ich osobností.

Ďalšie produkty od autora Mgr. Marián Olejník

85752
Prírodoveda
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na tému - STROMY
0.00 €
Terapeutické kartičky - sebapoznanie Terapeutické kartičky - sebapoznanie
Používanie týchto 48 terapeutických kartičiek hlavne školským špeciálnym pedagógom alebo školským psychológom je vhodné v rámci individuálnych intervencií, taktiež v rámci preventívnych skupinových činností so žiakmi. Kartičky podporujú u žiakov sebapoznávanie, identifikujú problémy s ktorými sa potýkajú (v škole, doma, rovesnických skupinách), pomáhajú im rozvíjať stratégiu zameranú na zvládanie stresu a ich emócií. Umožnia Vám lepšie porozumieť dynamike sociálnych vzťahov v triede, podporujú vytváranie pozitívneho školského prostredia. Zároveň podporujú žiakov v stanovovaní si realistických cieľov, plánovanie budúcnosti, ich motiváciu a výkon v škole. Verím, že otázky pomôžu žiakom pri identifikovaní svojich silných stránok a prispejú k rozvoju ich osobností.
131361
Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Ostatné>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Emócia>Sebahodnotenie
2.00