Materiály od užívateľa Tereza Vavrečková

107087
Matematika
3., 4., 5.
Ostatné
Materiál obsahuje sadu kariet so znázornením počtu podľa číselných rádov na upevnenie číselných predstáv v obore cez
1.50 €
106778
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Ostatné
Materiál je zameraný na rozvoj jemnej motoriky u detí predškolského veku. Šablóny je možné využiť na modelovanie
1.00 €
106404
Matematika
MŠ - predškoláci, 1.
Ostatné
Materiál obsahuje sadu plánov na stavanie z kocky. Deti si precvičia orientáciu v priestore, jemnú motoriku, pozornosť
1.50 €
-10 % 1,5 €
1,35 €
105763
Matematika
1.
Lapbook
Materiál obsahuje demonštračné karty čísel 1-10 s rôznym vyobrazením počtu. Deti si prácou s materiálom upevnia
1.20 €
-10 % 1,2 €
1,08 €
105534
Matematika
MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Materiál obsahuje súbor desiatich pracovných listov na upevnenie číselných predstáv v odbore do 6. Listy sú určené pre
1.50 €
-10 % 1,5 €
1,35 €
105518
Matematika
MŠ - predškoláci, 1.
Pracovné listy
Materiál obsahuje súbor pracovných listov na precvičenie početných predstáv v odbore do 5 s deťmi predškolského veku
1.30 €
-10 % 1,3 €
1,17 €
101543
Nepriradené k predmetu
1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Materiál obsahuje niekoľko variantov pracovných listov k (seba)hodnoteniu: hodnotenie v predmetoch (SJ, M, AJ) +
2.00 €
-10 % 2 €
1,8 €
99176
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Materiál obsahuje sadu aktivít pre rozvoj detí predškolského veku. Aktivity rozvíjajú: zrakové vnímanie – zraková pamäť
3.00 €
-10 % 3 €
2,7 €
97412
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál obsahuje niekoľko variantov pracovných listov pre reflexiu uplynulého roka a zaznamenanie predsavzatí pre rok
1.59 €
-10 % 1,59 €
1,43 €
93971
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci
Pexeso
Materiál obsahuje sadu aktivít a pracovných listov na rozvoj detí predškolského veku. Rozvíjané oblasti: zrakové
2.00 €
-10 % 2 €
1,8 €
92850
Nepriradené k predmetu
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Skladačky
Materiál obsahuje sadu aktivít pre rozvoj detí predškolského veku a 1. ročníka. Obsah súboru: zrakové vnímanie – zraková
3.00 €
-10 % 3 €
2,7 €
50958
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Súbor aktivít pre predškolákov k téme jar. Obsah: radenie prvkov podľa veľkosti, určovanie počtu prvkov do 6, triedenie
3.00 €
-10 % 3 €
2,7 €