Materiály od užívateľa Tvorivé nápady z materskej školy

47615
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Súbor obsahuje 25 strán A4 (veľká + malá podoba tlačenej podoby písma + obrázok a popis obrázku). Materiál je vytvorený
3.00 €
47532
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu pre deti MŠ na tému Doprava, ktorý obsahuje 20 strán. Sú tu úlohy na určenie
3.50 €
47005
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Príprava hodiny/lekcie
Šablóna týždenných plánov na ručné vpisovanie.
1.00 €
47004
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Príprava hodiny/lekcie
Týždenné plány, do ktorých je možné vpisovať.
1.00 €
46950
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Príprava hodiny/lekcie
Príprava na VVČ v MŠ
0.00 €
44304
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Obrázky povolaní - 10x A4 (spolu 20 obrázkov). ! Materiál je vytvorený mnou a je zakázané ďalej ho zdieľať, kopírovať !
2.00 €