Materiály od užívateľa Mgr. Eliška Sitárová

93511
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Mikuláš (72 str.) obsahuje: Báseň, Puzzle (6x form. A4), Záznamník správania + mikulášske odznaky, Grafomotorika
4.00 €
92367
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Zimný súbor aktivít (109 str.) obsahuje: Puzzle (7x form. A4), Znaky zimy - Výukové karty A5 (40x form. A5), Symetrické
5.00 €
91163
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Zimná postrehovka Skvelá postrehová hra s jednoduchými pravidlami. Princípom hry je čo najrýchlejšie nájsť obrázok
0.00 €
90188
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Od Kataríny do Vianoc (123 str.): Materiál obsahuje: Zvyky a tradície + QR kódy vianočných rozprávok a videa o
5.50 €
88769
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Martin na bielom koni (81 str.) obsahuje: Legenda o sv. Martinovi, Porozumenie príbehu, Reprodukcia príbehu podľa
4.00 €
87947
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Ľudské telo (138 str.) Materiál obsahuje: Sústavy - výukové karty s QR kódom (oporná, pohybová, tráviaca, dýchacia
5.50 €
84449
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál Picasso (120 str.) obsahuje Základné informácie o maliarovi (QR kód - po nasnímaní sa zobrazí link na video -
5.50 €
82732
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
5P - Precvičuj podľa predlohy písaných písmen Materiál obsahuje (normovaný) písaný tvar písmen abecedy - form. A4. Bol
0.00 €
82375
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Sykavky - slová končiace sa na Č (9 str.) Trénujte sykavky hravou formou - overené, účinné. Materiál obsahuje 56
2.50 €
82145
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Tajomstvá lesa (152 strán) obsahuje: " Párovačka" - 34x kartičky form. A5 (zviera + stopa) + metodický pokyn, " Kolieska
6.00 €
78944
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na hru s bodom + určovanie počtu slabík.
0.00 €
78942
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Peter a vlk - S. Prokofjev (94 str.) Materiál obsahuje: Stručné informácie o skladateľovi, Výukové karty, form. A4
5.00 €