Materiály od užívateľa Mgr. Eliška Sitárová

58614
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vtáky - predčitateľská gramotnosť nadväzuje na súbor tematicky ladený k Vtákom. Obsahuje 16 strán obrázkov, s názvami a
2.50 €
57957
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Finančná gramotnosť - detské peniaze.
0.00 €
57955
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Prestieranie Šablóna prestierania, vďaka ktorej deti hravo získavajú správne návyky ku stolovaniu.
1.10 €
56446
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Súbor "Hodiny - určovanie času" obsahuje na 52 stranách: Model hodín, Hodiny - pomôcka na určovanie častí z celku
4.50 €
55683
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Súbor obsahuje 11 strán A4 s číslicami (zobrazený počet prostredníctvom číslice, bodiek i prstov, čím si dieťa
0.00 €
55410
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Piesne, básne
Súbor Deň Zeme obsahuje na 73 stranách vysvetľuje, čo je: Planéta Zem, Priemyselná revolúcia, Skleníkový efekt, Globálne
4.00 €
54927
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Hľadaj dvojice strom - list. Materiál sa vytlačí, zalaminuje a odstrihne tak, aby z 1 A4 vznikli 2 A5. Úlohou detí bude
2.00 €
54924
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje 8 strán s názvami + obrázkami stromov a s vyznačeným miestom na ich prepis. ! Materiál je vytvorený mnou
2.00 €
54865
Nepriradené k predmetu
MŠ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Centrá aktivít - Súbor obsahuje 12 kariet (formát A4 s popisom centier aktivít + pitný režim): Centrum predčitateľskej
2.00 €
54744
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
Poznávame huby - Štipcovačka 5 strán formátu A4 (na každej strane sú 4 aktivity - dokopy 20 aktivít) so zameraním na
1.50 €
54743
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Poznávame huby - Výukové karty A4 30 výukových kariet formátu A4 (nejedlé huby, jedlé huby a jedovaté huby). ! Materiál
2.00 €
54620
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor Poznávame huby obsahuje na 104 stranách: Úvod do témy, Rozdiel medzi hubami a hríbmi, Čo je mykológia? Kto je
5.00 €