Materiály od užívateľa Linda Grapová

132165
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Materiál, ktorý môžete využiť pri sprevádzaní a práci s hnevom. Regulácia emócii sa v súčasnosti javí ako veľmi dôležitá
3.00 €
115853
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Ako sa ospravedlním ? Materiál na vystrihovanie. Prostredníctvom materiálu je možné si trénovať spôsob a frázy pri
1.00 €
104424
Občianska výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
32 ks - KARTY EMÓCIE 8 ks- ZVLÁDACIE MECHANIZMY Kartičky vhodné na ranné kruhy, triednické hodiny či etickú výchovu
1.33 €
95576
Etická výchova
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Vianočná výzva 4 úlohy, ktoré žiakov motivujú k sebarozvoju v rámci vianočného obdobia. Úlohy zamerané na schopnosť
1.00 €
90161
Etická výchova
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
V súbore nájdete rôzne druhy plánovačov a mapy pokroku. Sú motivačnou zložkou pre žiakov a študentov. Učia ich stanoviť
1.40 €
87334
Občianska výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Projekty
ZOZNAMOVACIA HRA "Toto som ja" (moja vlajka, moje portfólio) Dve varianty (vlajka/portfólio) na zoznamovaciu hru pre
1.15 €
84942
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Karty so šablónami na rôzne dychové cvičenia. Karta s vizuálom a na druhej strane vysvetlenie techniky. Karty slúžia na
1.50 €
84154
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Piktogramy k pozdravom Možné umiestniť na dvere alebo nástenku. Možnosť žiakov/detí vybrať si spôsob (ranného) pozdravu
1.00 €
83330
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál - sebapoznanie žiaka 24 kartičiek - Silné stránky 24 kartičiek- Slabé stránky Pracovný list- Moje silné stránky
1.40 €
83111
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
V súbore sa nachádza: Ranná reflexia Plagáty emócie (3ks) - "Reč emócii" - "Ako sa dnes cítiš ?" - "Emócie sú signály"
1.20 €
83083
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Bingo
Triedne bingo - Aktivita vhodná na začiatok hodiny -Možné využiť v rámci triednických hodín - Aktivita vhodná pri nových
0.99 €
82568
Občianska výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiály na tému: Duševné zdravie Žiakom pomáhajú komplexnejšie vnímať zdravie. Zamerať sa na starostlivosť o duševné
1.50 €