Mapy pokroku a plánovače

Počet strán:
8
Veľkosť: 3.86 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 11. 2023
Zdieľať:

V súbore nájdete rôzne druhy plánovačov a mapy pokroku. 

Sú motivačnou zložkou pre žiakov a študentov.

Učia ich stanoviť si ciele, naplánovať kroky a následne ich plniť. 

Obsah: 

1. Môj cieľ - vyfarbovanie listov

2. Moje výhry - oceňovanie úspechov

3. Teplomer úspechu - vyfarbovanie a spísanie pokroku

4. Moje prečítané knihy - motivácia k čítaniu

5. Môj úľ usilovnosti - vyfarbovanie, ocenenie usilovnosti

6. Moja mapa pokroku - dosahovanie čiastkových cieľov

7. Plánovač - komplexne plánovanie podľa cieľov s postupnými krokmi

8. Zoznam mojich cieľov - stanovenie krokov a cieľov

Ďalšie produkty od autora Linda Grapová

104424
Občianska výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
32 ks - KARTY EMÓCIE 8 ks- ZVLÁDACIE MECHANIZMY Kartičky vhodné na ranné kruhy, triednické hodiny či etickú výchovu
1.33 €
84154
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Piktogramy k pozdravom Možné umiestniť na dvere alebo nástenku. Možnosť žiakov/detí vybrať si spôsob (ranného) pozdravu
1.00 €
87334
Občianska výchova
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Projekty
ZOZNAMOVACIA HRA "Toto som ja" (moja vlajka, moje portfólio) Dve varianty (vlajka/portfólio) na zoznamovaciu hru pre
1.15 €
95576
Etická výchova
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Vianočná výzva 4 úlohy, ktoré žiakov motivujú k sebarozvoju v rámci vianočného obdobia. Úlohy zamerané na schopnosť
1.00 €
Mapy pokroku a plánovače Mapy pokroku a plánovače
V súbore nájdete rôzne druhy plánovačov a mapy pokroku.  Sú motivačnou zložkou pre žiakov a študentov. Učia ich stanoviť si ciele, naplánovať kroky a následne ich plniť.  Obsah:  1. Môj cieľ - vyfarbovanie listov 2. Moje výhry - oceňovanie úspechov 3. Teplomer úspechu - vyfarbovanie a spísanie pokroku 4. Moje prečítané knihy - motivácia k čítaniu 5. Môj úľ usilovnosti - vyfarbovanie, ocenenie usilovnosti 6. Moja mapa pokroku - dosahovanie čiastkových cieľov 7. Plánovač - komplexne plánovanie podľa cieľov s postupnými krokmi 8. Zoznam mojich cieľov - stanovenie krokov a cieľov
90161
Etická výchova>Občianska výchova>Nepriradené k predmetu>Diplomy, pochvaly>Pracovné listy>Príprava hodiny/lekcie>Školský klub detí>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Sebahodnotenie
1.40