Materiály od užívateľa Silvia Šuláková

38078
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
ADVENTNÝ KALENDÁR dobrých skutkov alebo vianočných vtipov. Súbor obsahuje dve verzie: Jedna je v slovenskom jazyku a
2.20 €
37658
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
I have game MATH - nácvik sčítania, odčítania, násobenia a delenia v anglickom jazyku. Deti si precvičujú anglické
1.20 €
36256
Geometria
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Štvorčekovo - súbor pracovných listov zameraných na orientáciu v štvorcovej sieti a grafe. Obsahuje: 1.časť grafy - 10
1.90 €
34957
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
NUMBERS - pracovné listy na precvičenie správneho písania čísel 0-20 v anglickom jazyku. Obsahuje: 12 pracovných listov
1.20 €
34129
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
NUMBERS - súbor k nácviku čísel 0 - 20 v anglickom jazyku. Obsahuje: - hru Ja mám, kto má /I have, who has (2 sady po 21
2.50 €
33823
Slovenský jazyk - písanie
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Jeseň - rozcvič si rúčku. Obtiahni prerušované čiary, dokresli obrázok podľa seba a vyfarbi :)
0.00 €
32377
Slovenský jazyk - písanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Grafomotorické pracovné listy (21 strán) na precvičenie pozornosti a koncentrácie, priestorovej orientácie, veľkých
1.50 €
29807
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Súbor hier Ja mám, kto má na precvičenie násobenia a delenia a zároveň aj sčítania a odčítania. Deti precvičujú prácu s
1.20 €
27742
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Obľúbená hra "Ja mám, kto má" na precvičenie sčítania a odčítania do 20 bez prechodu aj s prechodom cez desiatku. Súbor
1.20 €
26439
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Obľúbená hra "Ja mám, kto má" na zopakovanie abecedy (písané aj tlačené písmo). Súbor obsahuje 4 sady: 1.sada - 26
1.02 €