Materiály od užívateľa LogoLienka

Som logopedička a pod menom LogoLienka tvorím praktické, moderné a cenovo dostupné cvičebné materiály pre logopédov, rodičov a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS).

130628
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Plagátik pre rodičov na lepšie pochopenie konceptu fonematické uvedomovanie.
0.00 €
130415
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
pracovné listy od fázy fixácie R v slabikách po fázu fixácie v slovách slovná zásoba s R v rôznych slabičných
3.00 €
123881
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
kartičkový materiál určený na precvičovanie tvorby jednotného a množného čísla zahrnuté všetky rody - mužský, ženský
1.50 €
117649
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
kartičkový materiál určený na precvičovanie tvorby viet a súvetí pre deti s NKS, ale i tie ostatné vytvorený zo
1.50 €
109117
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
kartičkový materiál určený na precvičovanie stupňovania prídavných mien rad vytvorený z trojice slov pre ľahšie
1.50 €
108754
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Materiál je určený na vyvodenie, fixáciu a siaha až po automatizáciu hlásky S vo vetách. Materiál je prehľadný
3.00 €
88221
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
12 párov antonymických dvojíc, pomocou ktorých môžeme vyučovať protiklady slov už aj tých najmenších.
1.50 €
86753
Slovenský Jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný zošit je rozdelený do 6 sekcií: fonológia, fonémovo-grafémové prevody, slabiky, morfológia, syntax, sémantika
2.50 €
85112
Etická výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Tento materiál slúži na popis a opisovanie emócií ostatných ľudí v rôznych životných situáciách. Je určený deťom, ktoré
1.99 €
73304
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor úloh vhodný na precvičovanie hlásky L. Od samotného jej vyvodenia až po fixáciu vo vetách. Jednoduchý a motivačný
3.00 €
43055
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
logopedická verzia hry Čierny Peter určený na fixáciu a automatizáciu hlásky S vo všetkých polohách obsahuje 15 párov
1.99 €
41036
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Materiál určený na oboznámenie sa s hláskou Č, jej vyvodzovanie a automatizáciu v slovách a vetách. Materiál je
3.00 €