Fonematické uvedomovanie

Kategória:
Počet strán:
1
Veľkosť: 1.66 MB
Typ súboru: png
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
4. 6. 2024
Zdieľať:

Plagátik pre rodičov na lepšie pochopenie konceptu fonematické uvedomovanie.

Ďalšie produkty od autora LogoLienka

86753
Slovenský Jazyk
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný zošit je rozdelený do 6 sekcií: fonológia, fonémovo-grafémové prevody, slabiky, morfológia, syntax, sémantika
2.50 €
85112
Etická výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Tento materiál slúži na popis a opisovanie emócií ostatných ľudí v rôznych životných situáciách. Je určený deťom, ktoré
1.99 €
130415
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
pracovné listy od fázy fixácie R v slabikách po fázu fixácie v slovách slovná zásoba s R v rôznych slabičných
3.00 €
117649
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
kartičkový materiál určený na precvičovanie tvorby viet a súvetí pre deti s NKS, ale i tie ostatné vytvorený zo
1.50 €
Fonematické uvedomovanie Fonematické uvedomovanie
Plagátik pre rodičov na lepšie pochopenie konceptu fonematické uvedomovanie.
130628
Slovenský Jazyk>Logopédia>Nepriradené k predmetu>Ostatné>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
0.00