Materiály od užívateľa Mgr. Nicola Stránská, DiS.

Som pani učiteľka zo škôlky, ktorá deťom rada tvorí tematické pomôcky. Materiály, ktoré tu ponúkam sú vyskúšané a inšpirované deťmi :) Snažím sa tvoriť pomôcky, ktoré do výučby prinesú inovatívne pohľady na preberané témy :)

🎄Čo Vám môžem ponúknuť v adventnom období?🎄

Mikuláš v škôlke, Počítaj s čertmi, Ustroj stromček - Predmatematické predstavy, Maľované Vianoce v škôlke, Vianočné bludisko, Vianočné sudoku, Ja mám, kto má - Vianoce, Vianočné omaľovánky, Bethelem pre deti

52547
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
2.50 €
51990
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Súbor veľkonočných hier sudoku obsahuje obrázkové zadania tejto populárnej hry. Veľmi vhodné je využitie v materskej
2.50 €
51987
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Rozprávky nás dozaista čakajú v rámci Mesiaca knihy 📔 Súbor je plný pracovných listov k rozvoju predmatematických
4.50 €
51739
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
2.50 €
51728
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
2.50 €
48262
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
2.50 €
46210
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
3.50 €
46176
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
3.50 €
40460
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Rozvoj slovnej zásoby, komunikácie a jazykových zručností zábavnou formou? Presne to nám poskytuje hra Ja mám, kto má
2.50 €
38578
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Domino
Vianočné domino doplnené pracovnými listami a omaľovánkami pre celú triedu. Vďaka tomuto didaktickému súboru môžete u
1.99 €
32546
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
40 strán omaľovánok a bludísk k Halloweenu vo formáte A4 Zábavnou formou deti precvičia predmatematické predstavy
1.30 €
31880
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Súbor Ovocie je určený pre deti predškolského veku pre podporu rozvoja predmatematických činností, grafomotoriky
3.50 €