Materiály od užívateľa Mgr. Daniela O.

48239
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Veľkonočné aktivity.
0.00 €
46290
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Kartičky na priestorovú orientáciu treba vytlačiť, zalaminovať. Dieťa štipcuje, prípadne ukazuje.
1.50 €
46253
Slovenský Jazyk
Didaktické hry
Súbor obsahuje karty s rozprávkou Tri prasiatka. S deťmi si rozprávku prečítame, a potom ich podľa obrázkov vyzvem aby
1.20 €
44896
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Klasická rozprávka O troch prasiatkach. Rozprávanie podľa obrázkov. Plus množstvo aktivít. Pexeso, strihanie, spájanie
3.00 €
44748
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky sú určené na nácvik správnej výslovnosti jednotného a množného čísla. 48 kartičiek je možné rozstrihať
2.00 €
44183
Anglický jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
4 strany štipcovania , množstvo kartičiek, pomenovanie obrázkov.
0.00 €
44082
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Zrakové vnímanie je postrehová hra, kde si hráč - dieťa otočí kartičku - ktoré sú uložené smerom dole. Následne musí čo
1.50 €
39628
Logopédia
MŠ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Tri druhy pexesa... treba vytlačiť po 2 krát každý druh. Na výber je možnosť zadnej strany pexesa. Jeden druh pexesa 30
1.50 €
39580
Logopédia
MŠ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Vianočné pexeso, obsahuje 24 kartičiek (jedna strana 12 obrázkov - treba vytlačiť dva krát), dve rôzne pozadia - podľa
1.00 €
34511
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Kartičky na triedenie - ovocie a zelenina. 48 kartičiek , plus dve stránky na triedenie.
1.00 €
33902
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Kartičky slúžia na rozlišovanie vhodného a nevhodného správania. Súčasťou sú aj omaľovánky.
1.50 €
33857
Slovenský Jazyk
MŠ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Kartičky emócie, správanie - rozvoj sociálneho cítenia, rozlíšenie dobrých a zlých prejavov správania. Súčasťou sú
1.50 €