Maľované písanie

Kategória:
Téma:
Počet strán:
26
Veľkosť: 21.38 MB
Typ súboru: zip
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
18. 4. 2024
Zdieľať:

Maľované písanie obsahuje 26 pracovných listov slovenskej abecedy. Dieťa pomenuje obrázky, ktoré má možnosť vyfarbiť. Na každom pracovnom liste sa nachádza aj začiatočné písmenko, ktoré na linajku prepisuje podľa predlohy. Rozvíjame tak slovnú zásobu, porozumenie a grafomotoriku.

Ďalšie produkty od autora CreativeTeacher

14514
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
24 krásnych kartičiek zvierat podľa slovenskej abecedy. Deti môžu objavovať zvieratká, ktoré poznajú a možno aj tie
1.50 €
23262
Slovenský Jazyk
5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Materiál na nástenku. Pravidlá triedy. Pri tlači treba nastaviť stranu.
1.00 €
48239
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Veľkonočné aktivity.
0.00 €
44748
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky sú určené na nácvik správnej výslovnosti jednotného a množného čísla. 48 kartičiek je možné rozstrihať
2.00 €
Maľované písanie Maľované písanie
Maľované písanie obsahuje 26 pracovných listov slovenskej abecedy. Dieťa pomenuje obrázky, ktoré má možnosť vyfarbiť. Na každom pracovnom liste sa nachádza aj začiatočné písmenko, ktoré na linajku prepisuje podľa predlohy. Rozvíjame tak slovnú zásobu, porozumenie a grafomotoriku.
121920
Slovenský jazyk - čítanie>Slovenský jazyk - písanie>Pracovné listy>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Abeceda
3.00