Materiály od užívateľa Alžbeta Maňkošová

131394
Nepriradené k predmetu
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Pracovný list - projektový denník je vhodný na použitie pre hociktorý predmet. Ak zadávate žiakom skupinovú prácu
2.50 €