Projektový denník

Počet strán:
7
Veľkosť: 661.62 KB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 6. 2024
Zdieľať:

Pracovný list - projektový denník je vhodný na použitie pre hociktorý predmet. Ak zadávate žiakom skupinovú prácu, môžete im dať túto pomôcku, kde môžu zaznamenávať svoje nápady, vytvoriť si harmonogram, rozdeliť si úlohy a zapisovať si, ako postupovali pri jednotlivých úlohách apod. Na konci je priestor na zhodnotenie pre samotných žiakov aj pre učiteľa. 

Projektový denník Projektový denník
Pracovný list - projektový denník je vhodný na použitie pre hociktorý predmet. Ak zadávate žiakom skupinovú prácu, môžete im dať túto pomôcku, kde môžu zaznamenávať svoje nápady, vytvoriť si harmonogram, rozdeliť si úlohy a zapisovať si, ako postupovali pri jednotlivých úlohách apod. Na konci je priestor na zhodnotenie pre samotných žiakov aj pre učiteľa. 
131394
Nepriradené k predmetu>Hodnotenie, sebahodnotenie>Pracovné listy>Projekty>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
2.50