MILIONÁR - slovesá a ich gramatické kategórie

Ročník:
4., 5., 6.
Počet strán:
14
Veľkosť: 6.88 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
24. 2. 2024
Zdieľať:

MILIONÁR je zameraný na slovesá. Cieľom je precvičovanie a fixácia GK slovies. Súbor pozostáva zo 102 kariet , t. j. 102 rôznych slovies. Karty sú rozdelené na skupiny podľa zvierat (15 skupín, 15 zvierat). Na každej karte má žiak ponúknuté 4 možnosti a ku každej možnosti jedno písmeno. Úlohou je nájsť správnu odpoveď a zapísať si prislúchajúce písmeno. Ak má zapísané všetky písmená z danej skupiny, po ich správnom usporiadaní vytvorí slovo. 

Ďalšie produkty od autora Martina Dominová

109746
Slovenský Jazyk
1., 2.
Didaktické hry
Hra je založená na princípe pexesa. Súbor obsahuje 30 písmen a k nim priradené obrázky. Úlohou žiaka je nájsť správnu
1.50 €
109744
Slovenský Jazyk
1., 2.
Didaktické hry
Súbor pozostáva z 80 kariet. Slová sú zložené z 3, 4, 5 a 6 písmen po 20 kariet (farebne rozlíšené). Úlohou žiaka je
1.80 €
109747
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Jednoduchá postrehová hra. Súbor obsahuje 55 kruhových kariet. Na každej karte je 8 odlišných vianočných/zimných
1.50 €
109743
Slovenský Jazyk
5., 6.
Didaktické hry
DOMINO je vytvorené analogicky ku klasickej hre. Cieľom je precvičovanie a fixácia vzorov podstatných mien. Súbor
1.30 €
MILIONÁR - slovesá a ich gramatické kategórie MILIONÁR - slovesá a ich gramatické kategórie
MILIONÁR je zameraný na slovesá. Cieľom je precvičovanie a fixácia GK slovies. Súbor pozostáva zo 102 kariet , t. j. 102 rôznych slovies. Karty sú rozdelené na skupiny podľa zvierat (15 skupín, 15 zvierat). Na každej karte má žiak ponúknuté 4 možnosti a ku každej možnosti jedno písmeno. Úlohou je nájsť správnu odpoveď a zapísať si prislúchajúce písmeno. Ak má zapísané všetky písmená z danej skupiny, po ich správnom usporiadaní vytvorí slovo. 
109742
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - písanie>Didaktické hry>Ostatné>4.>5.>6.
1.70