NÁJDI DVOJICU

Ročník:
Kategória:
Téma:
Počet strán:
7
Veľkosť: 5.59 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
24. 2. 2024
Zdieľať:

Hra je založená na princípe pexesa. Súbor obsahuje 30 písmen a k nim priradené obrázky. Úlohou žiaka je nájsť správnu dvojicu - písmeno a obrázok pomenúvajúci predmet daným začiatočným písmenom. Kartičky sú rozdelené aj farebne na samohlásky, tvrdé spoluhl., obojaké spoluhl., mäkké spoluhlásky. Súbor obsahuje aj ďalšiu sadu obrázkov (pre verziu tripexesa).

 

Ďalšie produkty od autora Martina Dominová

109743
Slovenský Jazyk
5., 6.
Didaktické hry
DOMINO je vytvorené analogicky ku klasickej hre. Cieľom je precvičovanie a fixácia vzorov podstatných mien. Súbor
1.30 €
109744
Slovenský Jazyk
1., 2.
Didaktické hry
Súbor pozostáva z 80 kariet. Slová sú zložené z 3, 4, 5 a 6 písmen po 20 kariet (farebne rozlíšené). Úlohou žiaka je
1.80 €
109747
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Jednoduchá postrehová hra. Súbor obsahuje 55 kruhových kariet. Na každej karte je 8 odlišných vianočných/zimných
1.50 €
109742
Slovenský Jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
MILIONÁR je zameraný na slovesá. Cieľom je precvičovanie a fixácia GK slovies. Súbor pozostáva zo 102 kariet , t. j. 102
1.70 €
NÁJDI DVOJICU NÁJDI DVOJICU
Hra je založená na princípe pexesa. Súbor obsahuje 30 písmen a k nim priradené obrázky. Úlohou žiaka je nájsť správnu dvojicu - písmeno a obrázok pomenúvajúci predmet daným začiatočným písmenom. Kartičky sú rozdelené aj farebne na samohlásky, tvrdé spoluhl., obojaké spoluhl., mäkké spoluhlásky. Súbor obsahuje aj ďalšiu sadu obrázkov (pre verziu tripexesa).  
109746
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - písanie>Didaktické hry>Pexeso>1.>2.>Abeceda
1.50