Halloween pracovné listy

Kategória:
Počet strán:
8
Veľkosť: 27.21 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
12. 10. 2022
Zdieľať:

Súbor piatich pracovných listov na tému Halloween + správne riešenia vybraných úloh (spolu 8 listov). Aktivity sú spracované tak, aby si žiak hravou formou rozvíjal svoje zručnosti. Po aktivite môžete pokračovať diskusiou na tému. Aktivity je možné začleniť priamo do vyučovacieho procesu alebo ich začleniť do ranného kruhu či ŠKD.

 

Predmety, ktoré sú v PL obsiahnuté: Matematika, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova

 

Ďalšie produkty od autora Zuzana Barancová

48878
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Skladanie obrázkov s tematikou jari a Veľkej noci je zamerané na rozvoj komunikačných schopností. Žiak zloží obrázok
0.99 €
45916
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra je vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Priama reč, uvádzacia veta. Pri hre žiaci určujú či ide o priamu reč
0.99 €
47996
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opis: Hra vhodná na zopakovanie a utvrdenie učiva Rody podstatných mien. Žiak si hravou formou overí svoje vedomosti
0.99 €
76602
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor pracovných listov na tému vtáky (spevavce). Materiál obsahuje: - časti vtáky - texty o vybraných vtákoch s
0.99 €
Halloween pracovné listy Halloween pracovné listy
Súbor piatich pracovných listov na tému Halloween + správne riešenia vybraných úloh (spolu 8 listov). Aktivity sú spracované tak, aby si žiak hravou formou rozvíjal svoje zručnosti. Po aktivite môžete pokračovať diskusiou na tému. Aktivity je možné začleniť priamo do vyučovacieho procesu alebo ich začleniť do ranného kruhu či ŠKD.   Predmety, ktoré sú v PL obsiahnuté: Matematika, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova  
31706
Slovenský Jazyk>Matematika>Triednická hodina>Pracovné listy>Školský klub detí>2.>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Halloween>Jeseň
0.99