H. Ch. Andersen

Počet strán:
18
Veľkosť: 1.79 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
17. 3. 2024
Zdieľať:

Súbor- H. Ch. Andersen
3 aktivity + záložka
1.Ja som, kto je....
30 kartičiek zameraných na hádanie rozprávkových bytostí, na základe ich charakteristických čŕt.
Aktivita založená na princípe hry- Ja mám, kto má...
2.Rozprávkový kvíz
20 kartičiek s rôznymi otázkami o hlavných hrdinoch, čarovných predmetoch a známych spisovateľoch s troma možnosťami odpovede, kde je vždy len jedna správna.
3.Informačné karty
2 kusy informačných kariet o H. Ch. Andersenovi a jeho najznámejších rozprávok.
4.Záložky do knihy
Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití.
Hry môžete využiť v rámci hodiny čítania, na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj ako aktivity počas Noci s Andersenom.
 

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

105900
Prírodoveda
2.
Didaktické hry
Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné
2.00 €
107824
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Didaktická hra zameraná na postreh geometrických tvarov. V hre nejde len o nájdenie správneho geometrického tvaru ale aj
2.00 €
109593
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Štipcovačka- 68 ks. Hra zameraná na určenie správneho Y,Ý,I,Í. Opakovanie učiva o tvrdých a mäkkých spoluhláskach
2.00 €
131188
Etická výchova
Školský klub detí, 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ako dobre sa v triede poznáme?/Čo cítiš, keď... Hra obsahuje 80 kartičiek, 40 na tému ako dobre sa v triede poznáme a 40
3.00 €
H. Ch. Andersen H. Ch. Andersen
Súbor- H. Ch. Andersen 3 aktivity + záložka 1.Ja som, kto je.... 30 kartičiek zameraných na hádanie rozprávkových bytostí, na základe ich charakteristických čŕt. Aktivita založená na princípe hry- Ja mám, kto má... 2.Rozprávkový kvíz 20 kartičiek s rôznymi otázkami o hlavných hrdinoch, čarovných predmetoch a známych spisovateľoch s troma možnosťami odpovede, kde je vždy len jedna správna. 3.Informačné karty 2 kusy informačných kariet o H. Ch. Andersenovi a jeho najznámejších rozprávok. 4.Záložky do knihy Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití. Hry môžete využiť v rámci hodiny čítania, na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj ako aktivity počas Noci s Andersenom.  
114832
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - čítanie>Slovenský jazyk - literatúra>Didaktické hry>Já mám, kto má>Postrehová hra>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Rozprávky, Príbehy
5.00