Ohybné slovné druhy

Kategória:
Počet strán:
6
Veľkosť: 333.43 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
7. 3. 2024
Zdieľať:

Ohybné slovné druhy

-      didaktická pomôcka pre lepšie zapamätanie si slovných druhov.

-      základná definícia, otázky, rod, číslo a pád slovných druhov

-      5 strán

 Karty odporúčam zalaminovať.

Dané pomôcky využívam hlavne pri žiakoch so ŠVVP.

Vhodné aj na nástenku.

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

109593
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Štipcovačka- 68 ks. Hra zameraná na určenie správneho Y,Ý,I,Í. Opakovanie učiva o tvrdých a mäkkých spoluhláskach
2.00 €
105901
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie delenie hlások: Otázky zamerané na vymenovanie hlások, tvorbu slov a viet. Žiaci si vyberú jednu z kartičiek
2.00 €
124267
Prírodoveda
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého druhého ročníka v predmete PRVOUKA. Hru odporúčam využiť v rámci
2.00 €
114832
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor- H. Ch. Andersen 3 aktivity + záložka 1.Ja som, kto je.... 30 kartičiek zameraných na hádanie rozprávkových
5.00 €
Ohybné slovné druhy Ohybné slovné druhy
Ohybné slovné druhy-      didaktická pomôcka pre lepšie zapamätanie si slovných druhov. -      základná definícia, otázky, rod, číslo a pád slovných druhov-      5 strán  Karty odporúčam zalaminovať. Dané pomôcky využívam hlavne pri žiakoch so ŠVVP. Vhodné aj na nástenku.
110343
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - písanie>Didaktické hry>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
2.50