Živočíšne spoločenstvá- opakovanie

Ročník:
Kategória:
Počet strán:
11
Veľkosť: 1.34 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
25. 2. 2024
Zdieľať:

Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné prejavy živočíchov, chov živočíchov a dĺžka života a ich vývin.

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

111917
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 96 kartičiek na delenie do 100 Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie naučeného
2.00 €
125028
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Hravé a zábavné zopakovanie rôznych tém zo Slovenského jazyka a literatúry. Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného
3.00 €
105901
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie delenie hlások: Otázky zamerané na vymenovanie hlások, tvorbu slov a viet. Žiaci si vyberú jednu z kartičiek
2.00 €
110343
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ohybné slovné druhy - didaktická pomôcka pre lepšie zapamätanie si slovných druhov. - základná definícia, otázky, rod
2.50 €
Živočíšne spoločenstvá- opakovanie Živočíšne spoločenstvá- opakovanie
Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné prejavy živočíchov, chov živočíchov a dĺžka života a ich vývin.
105900
Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>2.>Živočíchy
2.00