Peter a vlk - náučné omaľovanky

Kategória:
Počet strán:
11
Veľkosť: 2.16 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
5. 5. 2024
Zdieľať:

Ďalšie produkty od autora Tatiana Turner

120886
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Výživová pyramída, 8 pracovných listov. Výber podľa náročnosti . Dokresliť suroviny, dopísať skupiny, vymenovať suroviny
2.00 €
128011
Hudobná výchova
Domino
Domino je logická hra vhodná pre všetky vekové kategórie. Hra rozvíja logické myslenie. Domino si vystrihnite, každý
1.00 €
66856
Hudobná výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Súbor 600 kariet hudobnej slovnej zásoby v ideálnej veľkosti. Zahrnuté sú hudobné znaky, názvy, tempo, dynamika
5.00 €
94293
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Náučné omaľovanky k výuke nôt, pomlčiek, posuviek, husľového kľúča, basového kľúča a korunky. Spolu 42 strán. Témy pre
4.00 €
Peter a vlk - náučné omaľovanky Peter a vlk - náučné omaľovanky
Náučné omaľovanky k práci s hudobnou rozprávkou Peter a vlk. Omaľovanky si vymaľuj a zopakuj si názvy hudobných nástrojov. Stránky sa dajú použiť napríklad ako súčasť počúvania skladby. Deti ukážu obrázok podľa témy ktorá zaznie. Dve veľkosti. Peter a vlk - otváracia kniha - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - testy - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - text rozprávky - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - priraďovacie karty - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - štipcovačka - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - BINGO - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - otvárací kvet - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk) Peter a vlk - pracovné listy s okienkami - Hudobná výchova | UčiteliaUčiteľom.sk (uciteliaucitelom.sk)
125286
Hudobná výchova>Omaľovánka>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
1.00