Materiály od užívateľa Lenka Žif

132984
Slovenský jazyk - písanie
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Materiál s názvom „Spomienky na školský rok“ je určený pre žiakov 1.stupňa v posledných dňoch školského roka, keď trieda
2.00 €
130858
Prvouka
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Prázdninový denník obsahuje 9 strán : 1.úvodná strana so 7 otázkami, 2. moje plány na leto, 3. tabuľka na pozorovanie
2.00 €
87777
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál je zameraný na zrakové vnímanie ako aj pozornosť žiakov. Žiak ukladá nastrihané farebné štvorce na správne
1.50 €
77726
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Súbor obsahuje hraciu plochu so 165 tvarmi v rôznych farbách, 16 vzorových kartičiek a vystrihovacie okienka na pomoc
1.50 €
76516
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje 6 kariet a nadpis na tému pomocníci v triede. Súčasťou sú aj menšie kartičky na mená žiakov v rovnakom
1.50 €
76508
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Materiál obsahuje 6 kariet na tému classroom jobs (pomocníci v triede) spolu s nadpisom v angličtine. V rovnakom dizajne
1.50 €
75538
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na upevnenie násobilky. Vhodné pre menších aj väčších školákov. 1.Nastrihaj kartičky s číslami 1 -10
1.00 €