Môj prázdninový denník

Počet strán:
9
Veľkosť: 644.68 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 6. 2024
Zdieľať:

Prázdninový denník obsahuje 9 strán :

1.úvodná strana so 7 otázkami, 2. moje plány na leto, 3. tabuľka na pozorovanie počasia, 4. strana na kreslenie - čo si zbalím na výlet, 5.-6. strany na zápisky z výletov (s mapou SR a kompasom), 7. priestor na záznamy z prečítaných príbehov/ kníh, 8. skicár (voľná strana na kreslenie), 9. zápisník (voľná strana s riadkami)

Ďalšie produkty od autora Lenka Žif

76508
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Materiál obsahuje 6 kariet na tému classroom jobs (pomocníci v triede) spolu s nadpisom v angličtine. V rovnakom dizajne
1.50 €
75538
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra na upevnenie násobilky. Vhodné pre menších aj väčších školákov. 1.Nastrihaj kartičky s číslami 1 -10
1.00 €
87777
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál je zameraný na zrakové vnímanie ako aj pozornosť žiakov. Žiak ukladá nastrihané farebné štvorce na správne
1.50 €
76516
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje 6 kariet a nadpis na tému pomocníci v triede. Súčasťou sú aj menšie kartičky na mená žiakov v rovnakom
1.50 €
Môj prázdninový denník Môj prázdninový denník
Prázdninový denník obsahuje 9 strán : 1.úvodná strana so 7 otázkami, 2. moje plány na leto, 3. tabuľka na pozorovanie počasia, 4. strana na kreslenie - čo si zbalím na výlet, 5.-6. strany na zápisky z výletov (s mapou SR a kompasom), 7. priestor na záznamy z prečítaných príbehov/ kníh, 8. skicár (voľná strana na kreslenie), 9. zápisník (voľná strana s riadkami)
130858
Prvouka>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Pracovné listy>Ostatné>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Leto>Prázdniny
2.00