Materiály od užívateľa Martina Hošalová

Som kreatívna učiteľka chémie a biológie (okrem iných), ktorá rada vymýšľa a vytvára nové veci. Verím, že Vás (aj Vašich žiakov) môj obsah zaujme a samozrejme uľahčí prácu.

117959
Chémia
8.
Ostatné
Materiál obsahuje 4 listy A4. Na A4 je spracovaná tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín - halogenidov, oxidov
2.50 €
116684
Biológia
6.
Pracovné listy
Pracovný list z biológie je určený pre hodinu vonku. Žiakov rozdelíme do skupín. Ich úlohou je plniť jednotlivé úlohy z
1.00 €
73138
Triednická hodina
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje triedny poriadok, kde je 12 pravidiel napísaných slangom, ako je vidno aj v náhľade, malé plagátiky na
3.50 €