Materiály od užívateľa PaedDr. Gabriela Fenková

135707
Hudobná výchova
4., 5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 2. cyklus - 4.-5. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
4.99 €
135524
Informatika
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Matematika a Informatika pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Informatika
2.99 €
135460
Telesná výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Telesná a
5.99 €
134689
Etická výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Etická
5.99 €
134101
Pracovné činnosti
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Človek a svet práce pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu (Pracovné
6.99 €
133965
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Slovenského
7.99 €
133726
Anglický jazyk
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Cudzie jazyky (Anglický jazyk) pre 1. cyklus - 1. - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu
5.99 €
133618
Výtvarná výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 1., 2. a 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Výtvarná
7.99 €
133617
Matematika
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Matematika a informatika pre 1. cyklus - 1. ročník, obsahuje učivo predmetu Matematika
5.99 €
133600
Hudobná výchova
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
2.99 €
133599
Hudobná výchova
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 2. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
2.99 €
133597
Hudobná výchova
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 1. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
2.99 €