Materiály od užívateľa Monika Pekarova

131675
Slovenský jazyk - gramatika
4.
Didaktické hry
Aktivita slúži na opakovanie ohybných a neohybných slovných druhov, formou hexagonov - 6uholníkov. Úlohou žiakov je
3.00 €
130154
Matematika
2., 3., 4.
Príprava hodiny/lekcie
Plagát - počtové operácie (pojmy sčítanec, menšenec, menšiteľ, delenec, deliteľ, činiteľ, podiel, súčin, súčet, rozdiel)
1.00 €