Slovné druhy - opakovanie

Ročník:
Počet strán:
19
Veľkosť: 3.34 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
14. 6. 2024
Zdieľať:

Aktivita slúži na opakovanie ohybných a neohybných slovných druhov, formou hexagonov - 6uholníkov. Úlohou žiakov je správne priradiť slová k slovným druhom. Súbor obsahuje aj ďalšie pracovné listy na hlbšie preobpakovanie a ďalšiu prácu so zloženými 6- uholníkmi. 

6-uholníky odporúčam rozstrihať a zalaminovať.
Súbor je vhodný aj na skupinovú prácu.

 

Ďalšie produkty od autora Monika Pekarova

130154
Matematika
2., 3., 4.
Príprava hodiny/lekcie
Plagát - počtové operácie (pojmy sčítanec, menšenec, menšiteľ, delenec, deliteľ, činiteľ, podiel, súčin, súčet, rozdiel)
1.00 €
Slovné druhy - opakovanie Slovné druhy - opakovanie
Aktivita slúži na opakovanie ohybných a neohybných slovných druhov, formou hexagonov - 6uholníkov. Úlohou žiakov je správne priradiť slová k slovným druhom. Súbor obsahuje aj ďalšie pracovné listy na hlbšie preobpakovanie a ďalšiu prácu so zloženými 6- uholníkmi. 6-uholníky odporúčam rozstrihať a zalaminovať.Súbor je vhodný aj na skupinovú prácu. 
131675
Slovenský jazyk - gramatika>Didaktické hry>Skladačky>Pracovné listy>4.
3.00