Materiály od užívateľa Edu Listy

61069
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
čísla od 1 do 10 - vhodné na výzdobu triedy
1.20 €
60628
Slovenský jazyk - literatúra
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Projekty
21 gréckych bohov - učebné materiály (obrázky, plagáty so stručným textom) : Áres Afrodita Apolón Artemis Aténa Demeter
3.00 €
60219
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Plagáty kontinentov
1.00 €
60068
Výtvarná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Zmrzlina je ideálnou témou k letným mesiacom. Súbor obsahuje: - predtlačené zmrzlinky, ktoré môžu deti vymaľovať -
1.20 €
59015
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus kačky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis rastu a vývinu
1.50 €
58830
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Životný cyklus sovy (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
58653
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
Pracovné listy na tému recyklácie odpadu ku Dňu Zeme (22.4)
0.00 €
58625
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus včely (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
56873
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus vrabca (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný popis
1.50 €
56868
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Súbor obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Životný cyklus korytnačky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný
1.50 €
54707
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Dokument obsahuje: Materiál na učenie 1.DOKUMENT = Vývinový cyklus sliepky (kruhové znázornenie) 2.DOKUMENT = Stručný
1.50 €
54641
Etická výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Informačný leták (plagát) vo formáte A4 do triedy ohľadom ponožkovej výzvy ku Svetovému dňu Downovho syndrómu 21.3.
0.00 €