Materiály od užívateľa Karin Kecskésová

Moje meno je Karin Kecskésová a svoj vzťah k deťom som preniesla do svojej profesie ako učiteľka v materskej škole. Ako kreatívna jednotlivkyňa s vášňou pre pedagogiku som absolvovala prvý stupeň oboru predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Svojou pracovitosťou a oddanosťou voči svojim povinnostiam vytváram pozitívne vzťahy s deťmi, ktoré ma neustále inšpirujú. Aj keď mám zložité dni, úsmev na tvári jedného z detí vie zázračne spríjemniť môj deň. 

Môj príbeh nie je len o vyučovaní, ale o budovaní pozitívneho prostredia, kde sa deti cítia podporované a inšpirované. Verím, že táto vášeň a láska ku vzdelávaniu sa odzrkadľuje v mojom prístupe k učeniu a vytváraní vzťahov s deťmi. 

116612
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
PDF súbor má 25 strán obsahujúcich Pracovné listy Grafomotoriku Štipcovačky Skladačky Vystrihovačky Symboly Veľkej noci
1.50 €
110578
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
PDF súbor má 35 strán obsahujúcich: Životný cyklus zvierat - obrázkový materiál Lienky - matematická aktivita Hmyz -
1.50 €
108801
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
JA MÁM - KTO MÁ? JAR Súbor obsahuje 24 kartičiek s jarnou tematikou. Na jednej A4 je 8 kartičiek na vystrihnutie. Hra je
1.50 €
107950
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Pracovné listy
PDF súbor má 35 strán obsahujúcich: Čo potrebuje rastlina na rast? - obrázkový materiál Rastlina a jej časti - obrázkový
1.50 €
101269
Slovenský Jazyk
Skladačky
PDF súbor má 18 strán obsahujúcich: Skladačky Pracovné listy Grafomotoriku Štipcovačky
1.50 €
97273
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
PDF súbor má 34 strán obsahujúcich: Druhy vtákov Čím kŕmiť vtáky v zime - obrázkový materiál Textový materiál Pracovné
1.50 €
96200
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
JA MÁM - KTO MÁ? ZIMA Súbor obsahuje 24 kartičiek so zimnou tematikou. Na jednej A4 je 8 kartičiek na vystrihnutie. Hra
1.50 €
96199
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
PDF súbor má 43 strán obsahujúcich: Textový materiál Hádanky Skladačky Štipcovačky Pracovné listy Grafomotoriku
1.50 €
96198
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Didaktické hry
Súbor obsahuje 15 pracovných listov vo dvoch variantoch = 30 kusov vo forme A4.
1.50 €
94273
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
JA MÁM - KTO MÁ? VIANOCE Súbor obsahuje 24 kartičiek tematikou Vianoc. Na jednej A4 je 8 kartičiek na vystrihnutie. Hra
1.50 €
93193
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Didaktické hry
PDF má 40 strán obsahujúcich: 24 vianočných príbehov 24 A6 kartičiek do adventného kalendára Čísla na adventný kalendár
1.50 €
91578
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Ponúkam PDF súbor obsahujúci: • Príbeh o Mikulášovi • Štipcovačky • Grafomotoriku • Pracovné listy • Skladačky
1.50 €