Materiály od užívateľa Miroslava Hlavatovičová

45752
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Skladačky
48 obrázkov na tému Karneval (formát 13 x 9 cm), ktoré treba prestrihnúť na polovicu podľa čiarkovanej čiary. Úlohou
1.00 €
45718
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Vytvorila som súbor praktických pracovných listov týkajúcich sa témy F.I.N.A.N.Č.N.Á. G.R.A.M.O.T.N.O.S.Ť. Ponúkam 1x
5.00 €
45717
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
48 kartičiek (formát 9x9cm) na tému Finančná gramotnosť. 1 kartička (formát 27x18cm), na ktorej je zobrazený interiér
2.00 €
45716
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Skladačky
48 obrázkov na tému Finančná gramotnosť (formát 13 x 9 cm), ktoré treba prestrihnúť na polovicu podľa čiarkovanej čiary
1.00 €
45614
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Skladačky
Maľovanky + strihačky je PDF súbor, ktorý obsahuje 20 čiernobielych obrázkov (formát 20 x 18 cm) na tému Valentín
1.00 €
45412
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
48 obrázkov na tému Valentín (formát 13 x 9 cm), ktoré treba prestrihnúť na polovicu podľa čiarkovanej čiary. Úlohou
1.00 €
44336
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vytvorila som súbor praktických pracovných listov týkajúcich sa témy POVOLANIA. Ponúkam 1x súbor PDF, ktorý obsahuje 65
5.00 €
43223
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
66 kartičiek (formát 9x9cm) na tému Povolania. Námety na aktivity.
2.00 €
43214
Prvouka
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
86 kartičiek (rozmer 9x9cm) na tému počasie (vrátane prírodných katastrof, fáz mesiaca, prírodných elektrární a ich
2.00 €
41998
Matematika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
30 kartičiek (rozmer 9x9cm) ARABSKÝCH ČISEL. 30 kartičiek (rozmer 9x9cm) RÍMSKYCH ČÍSEL. 20 kartičiek (rozmer 9x9cm)
2.00 €
41997
Slovenský Jazyk
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
46 kartičiek (rozmer 9x9cm) VEĽKÝCH TLAČENÝCH písmen slovenskej abecedy. 46 kartičiek (rozmer 9x9cm) MALÝCH TLAČENÝCH
2.00 €
41057
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
42 kartičiek (rozmer 9x9cm) na tému karneval. Námety na aktivity s obrázkami.
2.00 €
40969
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Vytvorila som súbor praktických pracovných listov týkajúcich sa KARNEVALU. Ponúkam 1x súbor PDF, ktorý obsahuje 44 strán
4.00 €
40968
Telesná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
KARTIČKY JOGA + CVIČENIA Obrázky môžete rozprestrieť na zem. Postupne si vybrané dieťa vytiahne obrázok cvičenia, ktoré
2.00 €
37955
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
36 kartičiek (rozmer 9x9cm) na tému zimné športy. Námety na aktivity s obrázkami.
2.00 €
37948
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Záhadné slová je súbor pracovných listov (20ks, formát A4), ktoré sú zamerané na vyčlenenie prvej hlásky slov. Úlohou
2.50 €
37947
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Záhadné slová je súbor pracovných listov (20ks, formát A4), ktoré sú zamerané na vyčlenenie prvej hlásky slov. Úlohou
2.50 €
36865
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
66 kartičiek (rozmer 9x9cm) na tému dopravné prostriedky Námety na aktivity s obrázkami.
2.00 €