Materiály od užívateľa Klaudia Klaudia

Som pani vychovávateľka v školskom klube na súkromnej základnej škole. Baví ma grafika a rada by som sa podelila o materiály, ktoré vytváram pre deti.

28183
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Psychologická nástenka o postojoch, ako zmeniť svoj postoj k lepšiemu. Materiál je vhodný ako výzdoba triedy, stála
1.20 €
27741
Slovenský jazyk - písanie
MŠ, 1.
Pracovné listy
Materiál obsahuje 10 pracovných listov vo formáte A4 určených na precvičovanie grafomotoriky. Žiak si pomocou nich
1.50 €
27732
Matematika
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy so základnými číslami do 10 zamerané na sčítanie a odčítanie alebo rátanie. Žiaci si precvičia rátanie a
1.90 €
27291
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál je vhodný na precvičovanie základného rátania, čísiel do 10, tematika ovocie a zelenina, Žiaci si osvoja nielen
1.50 €
25852
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje kartičky vo formáte A4 so základnými právami dieťaťa, žiak sa pomocou nich naučí aké má základné práva
2.20 €
25796
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje kartičky prvej pomoci - ako postupovať - žiak sa pomocou nich naučí ako postupovať pri podávaní prvej
1.50 €
25772
Dopravná výchova
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál je určený ako pomôcka pri výučbe prvej pomoci, žiaci sa pomocou kartičiek dozvedia čo všetko patrí do výbavy
2.00 €
25554
Etická výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Pravidlá triedy zamerané na požadované správanie a nie na zákazy Materiál obsahuje 16 pravidiel ako sa správať či už v
1.10 €
25439
Biológia
MŠ, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje 15 párov zvierat a stôp vo formáte A4 (30x A5) Didaktický materiál sa môže využiť ako doplnok k
1.20 €
25409
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál obsahuje obrázky a názvy jednotlivých chrobákov, je vhodný ako výzdoba triedy alebo doplnkový materiál k
1.00 €
25407
Biológia
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Materiál je zameraný na rozklad odpadu vo voľnej prírode. Žiak sa pomocou kartičiek dozvie o rokoch potrebných na
1.30 €
25406
Anglický jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál je určený ako výzdoba triedy v anglickom jazyku, pomocou kartičiek môžete vyhradiť priestor v triede alebo v
1.50 €
25403
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál je určený na výučbu ročných období, žiak hravou formou spoznáva ročné obdobia a mesiace rozdelené na farby
2.00 €
25270
Dopravná výchova
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Prezentácia zameraná na správanie sa chodca, aké sú riziká, na čo si treba dať pozor alebo ako sa správať na chodníku či
1.00 €
25269
Dopravná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Prezentácia zameraná na cestujúceho, či už je to správne cestovanie v aute alebo MHD, tak isto sa tu dozviete aj o tom
1.00 €
25268
Dopravná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Komplexná prezentácia s obrázkami a názornými ukážkami zameraná na cyklistu. Od povinnej výbavy cez dopravné značky až
3.00 €