Materiály od užívateľa Mgr. Kristína Jánošová

Som učiteľkou 20 rokov z toho 15 rokov pracujem v špeciálnom školstve. Pracujem v Súkromnej spojenej škole v Prešove a vzdelávam žiakov s autizmom. Moja práca ma nesmierne baví, je inšpiratívna, náročná, motivujúca, obohacujúca. Vďaka nej som oveľa viac kreatívna. Pretože som pociťovala nedostatok materiálu a vizuálnych pomôcok pre mojich žiakov, začala som si ich sama vyrábať.  

55892
Slovenský jazyk - gramatika
2., 3., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
PRÁCA S VETOU – Prvouka v 2. ročníku Rada by som vám predstavila moju aktivitu – PRÁCA S VETOU – Ide o súbor ( aktivita
2.00 €
33394
Slovenský jazyk - gramatika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Rada by som vám predstavila moju aktivitu – PRÁCA S VETOU – Ide o súbor ( aktivita 1 – čítaj a prepíš, aktivita 2 –
2.50 €
33342
Slovenský jazyk - gramatika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Rada by som vám predstavila moju aktivitu – PRÁCA S VETOU – Ide o súbor (AKTIVITA 1 – čítaj a prepíš, AKTIVITA 2 –
2.50 €
33293
Slovenský jazyk - gramatika
1., 2., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Rada by som vám predstavila moju aktivitu – PRÁCA S VETOU – Ide o súbor ( AKTIVITA 1 – čítaj a prepíš, AKTIVITA 2 –
2.50 €
14578
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou zopakujete učivo zo Slovenského jazyka - Prídavné mená -
1.00 €
14577
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou zopakujete učivo zo Slovenského jazyka - Podstatné mená
1.00 €
14576
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou zopakujete učivo zo Slovenského jazyka - Podstatné mená
1.00 €
13643
Dopravná výchova
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou zopakujete učivo z Prvouky na tému: Doprava. Hra
1.20 €
13642
Prírodoveda
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou si precvičíte učivo v predmete Prvouka, je zamerané na
1.00 €
13596
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam skupinovú (triednu) hru - Ja mám, kto má? Hravou formou si precvičíte učivo o prirovnaniach. Hra obsahuje 36
1.10 €
7127
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam hru - Vybrankové KVARTETO. Ide o hru na opakovanie vybraných slov po spoluhláske Z. Hráte ako bežné kvarteto. V
0.00 €
7096
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ponúkam hru - Vybrankové KVARTETO. Ide o hru na opakovanie vybraných slov po spoluhláske V. Hráte ako bežné kvarteto. V
1.00 €