Materiály od užívateľa Mgr. Sasanka

Vitajte na mojom profile!

Som učiteľka a vo voľnom čase tvorím vzdelávacie materiály pre prax.

Budem rada keď vám bude môj materiál užitočný, a detičky nielen zabaví ale aj naučí :)

135262
Pracovné činnosti
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, konkrétne predmet Pracovné vyučovanie pre 1. cyklus (1.-3
4.99 €
135261
Triednická hodina
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus (1.-3.ročník) ZŠ a pre 2. cyklus - 4. ročník ZŠ
9.00 €
135260
Hudobná výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra k podoblasti Hudobná výchova pre 1. cyklus (1.-3.ročník) ZŠ
7.99 €