Materiály od užívateľa Martina Matiová

46561
Slovenský Jazyk
2.
Pracovné listy
Pracovný list. Úvodná stránka obsahuje deľbu spoluhlások na mäkké, tvrdé a obojaké. Okrem úvodnej stránky, sú k
1.29 €
15551
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Klasická hra vytvorená na rozprávkový motív. Deťom budú vznikať zábavné vety, v ktorých sa budú stretávať rôzne
1.19 €
15197
Slovenský Jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle "ä" vhodné ako hra na vyvodenie, zopakovanie, utvrdenie, či ako pomôcka na nástenku. Súbor obsahuje 5 trojíc
0.99 €
14891
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list má tri časti: obrázok, text k obrázku a osnovu rozprávky. Úlohou detí je na základe prečítaného, alebo
0.99 €
14818
Biológia
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Encyklopédia zvierat je výukový materiál, ktorý ponúka možnosť na hravé skúmanie života zvierat. Ja som vytvorila túto
1.49 €
14168
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagáty s rozprávkovým motívom- začarovaný les, zakliaty zámok, dračia jaskyňa a zelené jazero sú ideálne na vytvorenie
0.99 €
14022
Informatika
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Tvorba algoritmu sadenia semienka. Aktivita slúži na rozvoj algoritmického myslenia u detí, ideálne je aktivitu spojiť s
0.99 €
14003
Informatika
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na rozvoj algoritmického myslenia u žiakov v mladšom školskom veku. Žiaci hľadajú najvhodnejšiu
0.99 €
14001
Pracovné činnosti
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Herbár vytvorený na tému indiánov ponúka hravý spôsob, ako deti motivovať k skúmaniu, pátraniu, vyhľadávaniu informácií
1.49 €